Projekty ogrodów: klasycznych, nowoczesnych, naturalnych, formalnych, japońskich, wiejskich;
Małą architekturę: tarasy, altany, grille, pergole, treliaże, ścieżki, ogrodzenia, wjazdy, aleje;
Elementy wodne: oczka, strumienie, kaskady, fontanny, baseny;
Elementy ozdobne: rzeźby, meble ogrodowe, akcesoria;
Projekty systemów nawadniania i oświetlenia.

Wizualizacje i dokumentacja projektu w formacie AutoCAD.

Dodatkowo oferujemy szeroki zakres usług związanych z realizacją
projektu, począwszy od nadzoru autorskiego do kompleksowego
wykonania prac konstrukcyjno-budowlanych oraz nasady roślin.


Poznanie wymagań i oczekiwań Klienta, oraz ustalenie preferowanej funkcji i ogrodu;
Przeprowadzenie inventaryzacji zieleni oraz analizy krajobrazowej
terenu prac;
Opracowanie wstępnej koncepcji projektowej, czyli ogólny projekt zagospodarowania, z naniesionym przebiegiem ciagów komunikacyjnych, lokalizacją elementów małej architektury, grup roślinności oraz trawników;
Omówienie z Klientem proponowanego konceptu;
Wprowadzenie ewentualnych zmian i ostateczne opracowanie;
Prezentacja i przekazanie pełnego projektu.


Copyright © 2007 GardenStyl


Rzut poziomy zagospodarowania terenu i małej architektury z określeniem rodzaju zastosowanego materiału;
Zwymiarowane rysunki i przekroje techniczno-wykonawcze;
Szczegółowy plan rozsady roślin;
Ilościowy i rodzajowy spis roślin w języku łacińskim i polskim.